Privacy Statement

Algemeen
Dit is het privacy- en cookie beleid van Fysio- en Manuele therapie Rein Peens, gevestigd op de Opslach 23 te Heerenveen. Fysio- en Manuele therapie Rein Peens is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.
Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen. Fysio- en Manuele therapie Rein Peens kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens
Fysio- en Manuele therapie Rein Peens maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Wanneer u www.mtheerenveen.nl of andere gerelateerde domeinnamen van Fysio- en Manuele therapie Rein Peens bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op de website kwam en de pagina’s die u binnen de website bezoekt.
Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als er een formulier wordt ingevuld. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• naam;
• e-mailadres;
• eventuele andere contactgegevens;

Bent u jonger dan 16 jaar?
Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan Fysio- en Manuele therapie Rein Peens verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy- en cookiebeleid heeft gelezen.
Als u er van overtuigd bent dat Fysio- en Manuele therapie Rein Peens zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@mtheerenveen.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. www.mtheerenveen.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u exact gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.
De persoonsgegevens die u actief aan Fysio- en Manuele therapie Rein Peens verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om contact met u te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten;
• om u incidenteel een nieuwsbrief toe te sturen;
• om fraude en misbruik te voorkomen.

Ontvangers
Fysio- en Manuele therapie Rein Peens zal uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
In sommige gevallen kunt u via onze website doorlinken naar websites van derden. Fysio- en Manuele therapie Rein Peens is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Fysio- en Manuele therapie Rein Peens niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.
Met behulp van een cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen.
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics
Fysio- en Manuele therapie Rein Peens maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind uw bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
Alle gegevens die u verzend via een formulier worden niet door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Deze gegevens worden volgens de gebruikelijke en anders wettelijke bewaartermijn bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot Fysio- en Manuele therapie Rein Peens richten om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@mtheerenveen.nl.
Fysio- en Manuele therapie Rein Peens zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Fysio- en Manuele therapie Rein Peens de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Fysio- en Manuele therapie Rein Peens stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Fysio- en Manuele therapie Rein Peens de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Fysio- en Manuele therapie Rein Peens de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
Indien Fysio- en Manuele therapie Rein Peens niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Fysio- en Manuele therapie Rein Peens de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy en cookiebeleid kunt u contact opnemen per telefoon of per e-mail aan info@mtheerenveen.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacy en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2018.